Κεντρική

Ιστορία


το blog του σχολείου μας είναι:

blogs.sch.gr/11dimkal

 

Επάνω

Το 11ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς βρίσκεται στον συνοικισμό του Αγίου Παντελεήμονα.

Η ίδρυση του σχολείου έγινε από την αριθμ. 786/1966 απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας που δημοσιεύθηκε στο 201/6-10-1966 Φ.Ε.Κ. ως 4/θέσιο 11ο Δημοτικό σχολείο Καλαμαριάς.

Προήχθη από 4/θέσιο σε 6/θέσιο δια του 555τΒ΄/29-07-1972 Φ.Ε.Κ.

Με την αριθμ. Φ.361.23/23/45214/10-05-1977 απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. προήχθη από 6/θέσιο σε 9/θέσιο.

Τέλος με το αριθμ. 162/1981 προήχθη από 9/θέσιο σε 12/θέσιο.

Η θεμελίωση του κτιρίου έγινε στις αρχές Σεπτεμβρίου 1986 και η αποπεράτωση στις αρχές Νοεμβρίου 1988. Η εγκατάσταση του σχολείου στο νέο διδακτήριο πραγματοποιήθηκε στις 21-11-1988 με Δ/ντή τον κ. Μυτάκο Κωνσταντίνο.

Όλες οι εργασίες ανέγερσης του κτιρίου, έγιναν με δαπάνες του δημοσίου.

Το σχολείο έχει 11 αίθουσες διδασκαλίας ευρύχωρες, μία αίθουσα πληροφορικής, 3 αίθουσες βοηθητικές μικρότερες, μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, γραφείο διεύθυνσης, γραφείο εκπαιδευτικών, μικρή αποθήκη, χώρο βιβλιοθήκης υπαίθριο, κυλικείο και τουαλέτες αγοριών-κοριτσιών και εκπαιδευτικών.

Η αυλή του σχολείου είναι περίπου 2000 τ.μ.

Αποστολή αλληλογραφίας προς mail@11dim-kalam.thess.sch.gr με ερωτήσεις ή σχόλια για αυτήν την τοποθεσία Web.
Τελευταία τροποποίηση: 12/10/15 12:56